chinese
short listed for good works

 • Ban Gu (32-92)
 • Ban Zhao (fl. 1st century)
 • Cao Cao (155-220)
 • Cao Pi (187-226)
 • Cao Zhi (192-232)
 • Cai Yan (fl. 2nd century)
 • Cai Yong (132-192)
 • Chen Shou (233-297)
 • Dong Zhongshu (179-104 BC)
 • Fan Ye (398-445)
 • Ge Hong (284-364)
 • Guo Pu (276-324)
 • Jing Fang (78-37 BC)
 • Li Delin (531-591)
 • Lu Ji (261-303)
 • Liu Hui (fl. 3rd century)
 • Liu Xie (fl. 5th century)
 • Liu Xin (d. 23)
 • Liu Xiang (77-6 BC)
 • Ma Rong (79-166)
 • Shen Yue (441-513)
 • Sima Qian (c. 145-90 BC)
 • Sima Xiangru (179-117 BC)
 • Su Hui (fl. 4th century)
 • Su Xiaoxiao (fl. 4th century)
 • Sunzi (fl. 3rd century)
 • Tao Yuanming (365-427)
 • Wang Bi (226-249)
 • Wang Chong (27-97)
 • Wang Xizhi (303-361)
 • Wang Xianzhi (344-386)
 • Wei Shou (506-572)
 • Wei Shuo (272-349)
 • Wei Boyang (fl. 2nd century)
 • Wei Huacun (252-334)
 • Xi Kang (223-262)
 • Xie Daoyun (fl. 4th century)
 • Xie Lingyun (385-433)
 • Xie He (fl. 5th century)
 • Yan Zhitui (531-591)
 • Yu Huan (fl. 3rd century)
 • Yang Xiong (53 BC-18)
 • Zu Chongzhi (429-500)
 • Zu Geng (fl. 5th century)
 • Zhong Yao (151-230)
 • Zhong Hui (225-264)
 • Zheng Xuan (127-200)
 • Zhang Zhi (fl. 2nd century)
 • Zhang Heng (78-139)
 • Shide (fl. 9th century)
 • Shi Naian (c. 1296 - 137
 • Zhan Ruoshui (1466-156
 • Yun Zhu (1771 - 1833)
 • Hua Luogeng (1910-1985)
 • Xu Youyu (born 1947)
 • Hu Shi (1891-1962)
 • Liu Gongquan (778-865)
 • Mu Shiying (1912-1940)
 • Mou Zongsan (1909-1995)
 • Mo Yan (born 1955)
 • Mo Xuanqing (d. 834)
 • Timothy Mo (born 1950)
 • Mozi (fl. 5th century BC)
 • Mian Mian (born 1970)
 • Mi Fu (1051-1107)
 • Mengzi (c. 372-289 BC)
 • Meng Haoran (691-740)
 • Mao Dun (1896-1981)
 • Ma Zhiyuan (c. 1270 - 1330)
 • Liu E (1857-1909)
 • Ling Mengchu (1580-1644)
 • Lin Yutang (1895-1976)
 • Lin Shu (1852-1924)
 • Lin Huiyin (1904-1955)
 • Lin Haiyin (1918-2001)
 • Liang Shuming (1893-1988)
 • Liang Qichao (1873-1929)
 • Li Shanlan (1810-1882)
 • Li Zhi (1527-1602)
 • Zhenyu Li (born 1981)
 • Li Yu (937-978)
 • Li Yaotang (1904-2005)
 • Li Yu (1610-1680)
 • Li Shizhen (1518-1593)
 • Li Shizhi (d. 747)
 • Li Shicen (1892-1934)
 • Li Shangyin (813-858)
 • Li Qingzhao (1084-1151)
 • Li Qiao (644-713)
 • Hu Sanxing (1230-1302)
 • Hong Zicheng (1593-1665)
 • Hong Liangji (1746-1809)
 • Hong Ying (born 1962)
 • Ho Fuk Yan
 • He Changling (1785-1848)
 • He Zhizhang (659-744)
 • Hao Jingfang
 • Han Yu (768-824)
 • Hanshan (fl. 9th century)
 • Han Fei (c. 280-233 BC)
 • Xu Dishan (1893-1941)
 • Xiong Qinglai (1893-1969)
 • Xiong Shili (1885-1968)
 • Xiao Hong (1911-1942)
 • Xie Bingying (1906-2000)
 • Wu Wenjun (1919-2017)
 • Woo Tsin-hang (1865-1953)
 • Wen Yiduo (1899-1946)
 • Wang Shuo (born 1958)
 • Wang Shiyan (born 1949)
 • Wang Ruoshui (1926-2002)
 • Wang Ruowang (1918-2001)
 • Wang Lixiong (born 1953)
 • Wang Hao (1921-1995)
 • Tie Ning (born 1957)
 • Tian Han (1898-1968)
 • Tang Junyi (1909-1978)
 • Shing-Tung Yau (born 1949)
 • Shiing-Shen Chern (1911-2004)
 • Shi Zhecun (1905-2003)
 • Shen Rong (b. 1936)
 • Hu Shi (1891-1962)
 • Hong Ying (born 1962)
 • Ho Fuk Yan
 • Hao Jingfang
 • Han Shaogong (born 1953)
 • Guo Moruo (1892-1978)
 • Gu Jiegang (1893-1980)
 • Gu Chaohao (born 1926)
 • Gao Xingjian (born 1940)
 • Gang Tian (born 1958)
 • Feng Youlan (1895-1990)
 • Feng Jicai (born 1942)
 • Fan Chung (born 1949)
 • Eric Liu (born 1968)
 • Eileen Chang (1920-1995)
 • Dai Wangshu (1905-1950)
 • Ding Ling (1904-1986)
 • C. C. Li (1911-2003)
 • Yan Fu (1853-1921)
 • Wang Guowei (1877-1927)
 • Wang Zhen (1867-1938)
 • Wei Yuan (1794-1856)
 • Wu Jingzi (1701-1754)
 • Wu Jiaji (1618-1684)
 • Tang Zhen (1630-1704)
 • Tan Sitong (1865-1898)
 • Sha Menghai (1900-1992)
 • Pu Songling (1640-1715)
 • Liang Qichao (1873-1929)
 • Liu E (1857-1909)
 • Lin Shu (1852-1924)
 • Lu Haodong (1868-1895)
 • Li Shanlan (1810-1882)
 • Li Yu (1610-1680)
 • Kang Youwei (1858-1927)
 • Jiang Tingxi (1669-1732)
 • Huang Zunxian (1848-1905)
 • Huang Zongxi (1610-1695)
 • Hong Liangji (1746-1809)
 • He Changling (1785-1848)
 • Yuan Hongdao (1568-1610)
 • Xu Yihua (1362 - 1407)
 • Xu Xiake (1587-1641)
 • Xu Guangqi (1562-1633)
 • Xu Wei (1521-1593)
 • Wang Zhen (fl. 14th century)
 • Wang Yangming (1472-1529)
 • Wang Fuzhi (1619-1692)
 • Wen Zhenheng (1585-1645)
 • Wen Zhengming (1470-1559)
 • Wu Cheng'en (c. 1500 - 1582)
 • Tang Xianzu (1550-1616)
 • Song Yingxing (1587-1666)
 • Shen Zhou (1427-1509)
 • Shi Kefa (1601-1645)
 • Ling Mengchu (1580-1644)
 • Su Song (1020-1101)
 • Su Shi (1037-1101)
 • Sima Zhen (fl. 8th century)
 • Sima Xiangru (179-117 BC)
 • Sima Qian (145 BC-90 BC)
 • Sima Guang (1019-1086)
 • Shing-Tung Yau (born 1949)
 • Shiing-Shen Chern (1911-2004)
 • Shide (fl. 9th century)
 • Shi Zhecun (1905-2003)
 • Shi Shen (fl. 4th century BC)
 • Shi Kefa (1601-1645)
 • Shi Naian (c. 1296 - 1372)
 • en Zhou (1427-1509)
 • Qin Jiushao (c. 1202 - 1261)
 • Qu You (1341-1427)
 • Qiao Ji (died 1345)
 • Ouyang Xiu (1007-1072)
 • Mi Fu (1051-1107)
 • Ma Duanlin (1245-1322)
 • Ma Zhiyuan (c. 1270 - 1330)
 • Lu Zhi (c. 1243 - 1315)
 • Lu You (1125-1210)
 • Luo Guanzhong (fl. 14th century)
 • Liu Yong (fl. 11th century)
 • Liu Bowen (1311-1375)
 • Li Qingzhao (c. 1084 - 1151)
 • Li Fang (925-996)
 • Huang Tingjian (1045-1105)
 • Pi Rixiu (c. 834-883)
 • Ouyang Xun (557-641)
 • Luo Binwang (c. 640-684)
 • Luo Yin (833-909)
 • Lu Tong (790-835)
 • Lu Guimeng (d. 881)
 • Liu Gongquan (778-865)
 • Liu Zongyuan (773-819)
 • Liu Yuxi (772-842)
 • Liu Zhi (fl. 8th century)
 • Liu Zhiji (661-721)
 • Li Chunfeng (602-670)
 • Li Shizhi (d. 747)
 • Li Shangyin (812-858)
 • Li Dashi (570-628)
 • Li Baiyao (564-647)
 • Li Jing (571-649)
 • Li Qiao (644-713)
 • Tao Yuanming (365-427)
 • Xue Juzheng (912-981)
 • Xue Zongzheng (born 1935)
 • Xu Xiake (1587-1641)
 • Xu Zhimo (1897-1931)
 • Xu Dishan (1893-1941)
 • Xu Youyu (born 1947)
 • Xiong Qinglai (1893-1969)
 • Xiong Shili (1885-1968)
 • Xin Qiji (1140-1207)
 • Xie He (fl. 5th century)
 • Xie Lingyun (385-433)
 • Xie Daoyun (fl. 4th century)
 • Xiao Hong (1911-1942)
 • Xi Kang (223-262)
 • Tang Zhen (1630-1704)
 • Tang Junyi (1909-1978)
 • Tang Xianzu (1550-1616)
 • Tan Sitong (1865-1898)
 • Amy Tan (born 1952)
 • Wei Yuan (1794-1856)
 • Wei Huacun (252-334)
 • Wei Boyang (fl. 2nd century)
 • Wei Zheng (580-643)
 • Wei Shou (506-572)
 • Wei Shuo (272-349)
 • Wei Zhuang (836-910)
 • Wang Zhen (1867-1938)
 • Wang Zhen (fl. 14th century)
 • Wang Yangming (1472-1529)
 • Wang Xianzhi (344-386)
 • Wang Xizhi (303-361)
 • Yuan Zhen (779-831)
 • Yuan Mei (1716-1797)
 • Yuan Hongdao (1568-1610)
 • Yu Zhengxie (1775-1840)
 • Yu Xuanji (844-869)
 • Yu Shinan (558-638)
 • Yu Huan (fl. 3rd century)
 • Yu Hua (born 1960)
 • Yu Dafu (1896-1945)
 • Yu Hao (fl. 10th century)
 • Yi Xing (683-727)
 • Ye Shi (1150-1223)
 • Ye Shengtao (1894-1988)
 • Yang Xiong (53 BC-18)
 • Yang Shuo (1913-1968)
 • Yang Rongguo (1907-1978)
 • Yang Jiang (born 1911)
 • Yang Jianli (born 1963)
 • Yang Hui (c. 1238 - 1298)
 • Yang Borun (1837-1911)
 • Wang Wei (701-761)
 • Wang Shuo (born 1958)
 • Wang Shiyan (born 1949)
 • Zhang Tingyu (1672-1755
 • Zhang Sixun (fl. 10th century)
 • Zhang Ling (born 1957)
 • Zhang Kangkang (born 1950)
 • Zhang Ji (fl. 8th century)
 • Zhang Jie (born 1937)
 • Zhang Heng (78-139)
 • Zhang Chengzhi (born 1948)
 • Zhang Binglin (1868-1936)
 • Zhan Tao (born 1963)