kashmiri
Enter subtitle here

 • Braj Kachru
 • Kalhana
 • Kālidāsa
 • Bhatta Kallata
 • Nabi Khanyari
 • Ghulam Mustafa Tabassum
 • Mohammad Yousuf Taing
 • Nagasena
 • Daya Shankar Kaul Nasim
 • Balajinnatha Pandita
 • M. P. Pandit
 • Fareed Parbati
 • Luv Puri
 • Abhinavagupta
 • Obaidullah Aleem
 • Chiragh Ali
 • Rasheed Amjad
 • Anandavardhana
 • Muhammed Amin Andrabi
 • Rafiq Anjum
 • Mustafa Hussain Ansari
 • Kashinath Pandit
 • Agha Hashar Kashmiri
 • Nitasha Kaul
 • Momin Khan Momin
 • Kshemaraja
 • Kshemendra
 • Bhamaha
 • Bilal Bhat
 • Jayanta Bhatta
 • Bilhana
 • Patras Bokhari